Vydejte se k branám Abú Simbelu

Vydejte se k branám Abú Simbelu

Pokud jste se letos nachystali k dovolené do Egypta, nezapomeňte také vyjet k mnoha památkám, které se v této oblasti nacházejí z doby egyptské říše.

Pyramidy, Sfinga nebo Abú Simbel

Mnoho z těchto památek stojí na tomto světě více než tři tisíce let. Pakliže je dnes chcete vidět, nemusíte se už vydávat do pouště, naopak pyramidy stojí jenom kousek od kosmopolitního města.

Rozpoznejte tvář Ramesse II.  
Rozhodnete-li se pro návštěvu Abú Simbel, jedno z největších lákadel pro nadšence do historie, zaměřte se na tvář Ramesse II. Stojí tu stovky let, a vy budete mít pocit, když vzhlédnete k jeho výrazu, který je stoicky klidný, budete si jisti, že tu bude stát i stovky let po vás. Můžete z něj cítit energii slunce, boha Ra.

Tento chrám byl postaven proto, abych ohromil všechny, kteří budou Núbijskou pouští procházet. Právě tady se slavily nejrůznější oslavy rovnodennosti. Okolo chrámu jsou vytesáni bohové Ptah, Amon a Re společně s Ramessem II. U nohou čtyř soch faraona Ramesse II. jsou vytesány jeho manželky a také socha matky. Celá stavba trvala asi třicet let, a dnes se tyčí do výše patnácti metrů. Oltář, na který při svítání dopadá slunce, je od vchodu vzdálen pětašedesát metrů. Celá síň byla vybavena zrcadly, aby v místnosti bylo světlo.

Chrám bohyně Hathor

Kousek vedle hlavního chrámu, který byl zasvěcen právě Ramessovi II. stojí druhý, menší palác. Ten byl postaven k uctění bohyně Hathor a Egypťané jej postavili na počest Ramessovy nejoblíbenější manželky, Nefertari.

Abú Simbel bylo snad od počátku tisíciletí skryto v poušti, pod tunami písku

Znovu bylo objeveno až počátkem devatenáctého století, kdy jej úplnou náhodou objevil švýcarský historik. Pak nastalo stoleté vyhrabávání chrámu z písku. Okolo celého chrámu byl postaven umělý kopec, který má celou stavbu chránit před pískem, větrem i možnosti zatopení od nilského koryta.

Comments are closed.