Stěhujeme se

Stěhujeme se

Naše životní preference se mohou během času měnit. Většina z nás zastává názor, že především pro děti je nejlepší vyrůstat v čistém prostředí uprostřed přírody. Co třeba tato malá vesnička s čistým vzduchem .Lákavá nabídka, že? Až mnohem později je začne zajímat velké město, kde mohou studovat, najít si lepší práci nebo vyrazit rovnou na cesty do zahraničí.

klíč

Jednoduchá věta nebo řekněme povel, který nás nasměruje k novým zítřkům. Čekají nás nové začátky, které bychom měly správně nastartovat, aby se obešly bez komplikací.

Nejde přece jen o to sbalit si všechny věci a vypadnout! Stojíme před důležitým úkolem a otázkou, kam všude musíme takovou změnu nahlásit. Základním bodem v tomto maratonu je především nutná výměna občanského průkazu.
Dopředu si rozplánujte, kam všude musíte zajít nahlásit tuto důležitou změnu. Tak nebudete v časovém presu a vše půjde jako po másle. Na některých úřadech se můžete dokonce objednat i přes internet. Pokud vás ruší otravné fronty, zkuste sem zavítat okolo poledne.

Změna trvalého bydliště začíná na obecním úřadě
Co budete potřebovat?
· platný občanský průkaz
· výpis z katastru nemovitostí v případě vlastníka nebo nájemní smlouvu
S příslušným úředníkem vyplníte potřebné formuláře a od té chvíle jste zaneseni v evidenci. Nejprve dostanete dočasné potvrzení o změně pobytu, kterým se budete prokazovat například na poště. OP bude mít ustřižený růžek, kde budou uvedeny obě adresy. K tomu patří i poplatek 50 Kč.
Následně si ihned zažádejte o novou OP. K tomu vám stačí jen aktuální fotografie a vyplněná žádost. Počítejte s tím, že si počkáte zhruba 3 týdny.

Další instituce, kde byste měli nahlásit změny:
· živnostenský úřad
· zdravotní pojišťovna
· úřad sociálního zabezpečení
· dopravní inspektorát
· úřad práce
· zaměstnavatel/škola

stěhování

Poslední kolo pak představují instituce, u kterých využíváte nějaké služby, jako jsou například telefonní operátoři, banky či pojišťovny.
Zkuste si vytvořit logický rozpis, podle kterého budete postupovat. Ušetříte si zbytečný stres, který by vám rozhodně nepřidal na náladě.

Comments are closed.