Uvědomíme si vůbec důsledky

Uvědomíme si vůbec důsledky


Když si uvÄ›domíme, že vÅ¡echno má svůj pÅ™irozený řád, a náhle je tento řád poruÅ¡en výpadkem jednoho Älánku v celém systému, vzniká nÄ›jaký problém. UveÄme si příklad, abychom lépe porozumÄ›li. ÄŒlovÄ›k pro své potÅ™eby kácí postupnÄ› a bez žádné řízené regulace lesy. Co se stane? Víme, že lesy zadržují vodu a žijí v nich zvířata. Vykácením lesů se z plochy stane vysuÅ¡ená plocha a zvířata se pÅ™esunou, v horším případÄ› uhynou. Nastane situace, kdy výstupem se stane kácení a zpÄ›tnou vazbou pak neblahé úÄinky na pÅ™irozený systém lesního prostÅ™edí, který má v koneÄné fázi neblahý dopad i na ÄlovÄ›ka.

I naše konání má vždycky nějaký důsledek

Stejné je to ve vÅ¡ech oblastech běžného života. Pokud nÄ›co udÄ›láme, pak víme nebo alespoň tušíme, jaký dopad to bude mít na danou situaci. Pokud chceme vÄ›dÄ›t a znát důsledek naÅ¡eho konání, a nejenom se domnívat, potom je důležité zachovávat právÄ› zpÄ›tnou vazbu, abychom Äinili rozhodnutí, která budou mít kýžený výsledek. ZvláštÄ› pak, jedná-li se o pracovní proces a pracovní vztahy v tomto procesu.


Nezařazené
Comments are closed.